Thắc mắc: Làm sao để miễn thuế TNCN khi bán nhà?

Đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, đất ở của cá nhân có duy nhất một nhà ở, đất ở tại Việt Nam, hồ sơ xin miễn thuế TNCN gồm:

Điều kiện để miễn thuế TNCN khi bán nhà

Theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, những trường hợp có thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản được miễn thuế như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất.
Hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính và Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ thì trường hợp có thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

Chỉ có duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng.
Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.
Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Thủ tục xin miễn thuế TNCN khi bán nhà duy nhất

Đối với trường hợp chuyển nhượng nhà ở, đất ở của cá nhân có duy nhất một nhà ở, đất ở tại Việt Nam, hồ sơ xin miễn thuế TNCN gồm:

Bản sao quyết định giao đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tờ khai thuế TNCN có chữ ký của người chuyển nhượng cam đoan chịu trách nhiệm về tính trung thực trong bản khai đó
Bản sao giấy tờ pháp lý chứng minh trường hợp cá nhân có duy nhất một nhà ở, đất ở tại Việt Nam
Nếu phát hiện kê khai không đúng, người kê khai sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Để chứng minh tài sản duy nhất, người bán có thể đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có hộ khẩu thường trú để yêu cầu xác nhận. Tuy nhiên, do chưa có quy định cụ thể về việc này nên một số nơi có thể không chấp nhận giấy tờ chứng minh này. Do đó, người bán nên đến trực tiếp cơ quan thuế nơi thực hiện thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *